Informacje o szkole

Polska Szkoła Sobotnia w Tamworth została założona w 2014 roku, w celu szerzenia polskiej mowy, historii i kultury wśród Polonii Polskiej mieszkającej w Tamworth i okolicach.
Dzięki przychylności władz miasta i lokalnej społeczności, szkoła mieści się w budynku St.Gabriel's Catholic Primary School (Wilnecote Ln,Tamworth,B77 2LF).

Lekcje w szkole odbywają się w soboty (dokładne daty zajęć dostępne są w kalendarzu Szkoły), rozpoczynają się o godzinie 9:00 i trwają do godziny 13:00
Po lekcjach dzieci mają możliwość wzięcia udziału w 30 minutowych zajęciach z Zumby prowadzonych przez Panią Olę.

Nasza placówka zarejestrowana jest w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (więcej informacji można znaleźć na stronie www.polska-szkola.pl).

pstamworth jedna klasa

Pisząc o naszej szkole nie możemy zapomnieć o ogromnym wsparciu i zaangażowaniu ze strony ks. Michael'a z parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego (Sacred Heart) w Tamworth który pomógł nam w założeniu szkoły. 

Podziękowania za pomoc i zaangażowanie należą się również Panom Wojciechowi Piernickiemu i Sławomirowi Ciskowi za wsparcie ze strony medialnej i marketingowej.

Szkoła działa głównie dzięki opłatom uiszczanym przez rodziców i opiekunów naszych dzieci, jak również ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli i asystentów, dla których największą motywacja do ciężkiej pracy jest uśmiech naszych dzieci.

Dof

 

Chcielibyśmy serdecznie poinformować, iż nasza szkoła sobotnia w ramach projektu ,,Wsparcie Oświaty Polonijnej na Pięciu Kontynentach” otrzymała wsparcie finansowe ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w wysokości 1,783.29 GBP. Za wsparcie serdecznie dziękujemy w imieniu całej naszej szkoły.

 

Zarząd i Dyrekcja Polskiej Szkoły Sobotniej.

Aktualności

Dzień Babci i Dziadka 2020

Dzień Babci i Dziadka 2020

Specjalnie dla wszystkich Babć i Dziadków  z okazji ich dnia w 2020 roku , dzieci z  Polskiej Szkoły Sobotniej w Tamworth przygotowały niespodziankę.

Czytaj dalej...

Patronat

 Kancelaria